063 1736759; 067 7015861; 067 7073708 kancelarija@restitucija.rs

Pratite mreže, pratite Restituciju 2020. Povezite se sa vama bliskim osobama koje potražuju oduzetu imovinu u Republici Srbiji. Povežite se sa nama koji rade za vasu porodicu. Kontaktirajte nas, vraticemo oduzeto. Povezaćemo kumove prijatelje, vašu familiju..