063 1736759; 067 7015861; 067 7073708 kancelarija@restitucija.rs

Udruženje Restitucija 2020 je osnovano od strane 15 restitucionara i velikih boraca za pravednu restituciju. Dokument o osnivanju se moze naći na ovom sajtu. Možete mu pristupiti preko menija ili dugmeta na vrhu naslovne strane. Podrzite Udruženje Restitucija 2020 u borbi za naša prava!