063 1736759; 067 7015861; 067 7073708 kancelarija@restitucija.rs

Da biste podržali inicijativu za izmenu Zakona O Restituciji čime bi se omogućila pravedna restitucija, podržite nas preko sajta udruženja Restitucija 2020 www.restitucija.rs, preko forme na vrhu naslovne strane. Samo ovakvim vidom udruživanja je moguće do promene! ZA PRAVEDNU RESTITUCIJU!