063 1736759; 067 7015861; 067 7073708 kancelarija@restitucija.rs

Agenciji za Restituciju i dalje traje vanredno stanje, započeti predmeti se ne rešavaju, a za desetine hiljada predmeta nije održana zakonom predvidjena rasprava, zbog socijalne distance jer kad ima više naslednih učesnika postoji neposredan rizik za okupljanja starijih od 65 godina u istoj prostoriji. Pandemija u Restituciji republike Srbije verovatno će trajati dok svetska zdravstvena organizacija ne proglasi kraj na globalnom nivo izjavio je Radovan Đuričić zastupnik liste Restitucija 2020 najbolje je sad.